Home » Privacy

Privacy policy

Dit is het privacy statement van:

THE FIRE WITHIN V.O.F.
Kapelweg 72
6451 RL Heerlen
Nederland
Tel.nr.: +31(0)45 533 2030
E-mail: info@thefirewithin.nl
Inschrijfnummer K.v.K.: 14083292

Achtergrond, instemming
In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens: welke gegevens verzamelen wij en waarvoor gebruiken wij ze? Alle persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd, rekening houdend met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming. Wij gebruiken daarbij alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door u zijn verstrekt. Eventuele inbreuken op de beveiliging van de gegevens melden wij eveneens conform voornoemde verordening.

Door uw persoonsgegevens op te geven op deze website (www.nordictents.eu) of op andere wijze aan ons te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens in overeenstemming met dit privacy statement verwerken.

Persoonsgegevens
Bij het sluiten van een overeenkomst met ons of bij het bezoeken van deze website geeft u persoonsgegevens aan ons of laat u persoonsgegevens achter. Afhankelijk van de overeenkomst en de functionaliteiten die u gebruikt op deze website kunnen dit de volgende persoonsgegevens zijn:

  • Naam;
    • Adres;
    • E-mailadres;
    • Telefoonnummer.

Doeleinden
Wij verwerken de persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:
• Facturatie;
• Reserveringen;
• Contact;
• Etc.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving of een rechterlijke uitspraak dan wel de gegevensverstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons heeft gesloten.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Voor meer informatie hierover kunt u ons cookie statement raadplegen via de melding die onder in beeld verschijnt zodra u onze website bezoekt.

Websites van derden
Let wel: dit privacy statement is niet van toepassing op eventuele websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van/schade die u lijdt door de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor altijd het privacy statement van de website die u bezoekt.

Bezwaar, correcties, inzage
Indien u op enig moment bezwaar heeft tegen de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken dan wel indien u uw gegevens op enig moment wilt corrigeren of opvragen, kunt u hiervoor contact met ons opnemen via info@thefirewithin.nl

Wijzigingen
Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, bijvoorbeeld bij wijzigingen in onze bedrijfsvoering. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.